25 Most Important Objective Question for Teachers service commission’s exam 2019


Now, today we are going to share with you ’25 Most Important Objective Question for Teachers service commission’s exam’. In this, you most have read very important general knowledge related with Teachers service commission’s exam.


Teachers service commission's exam 2019
TSCUnder this, we provide 25 most important general knowledge (objective question and answer) collect from previous exam asked by Teachers service commission’s exam. These are mentioned in below – 

. विधालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कुन अवयवमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टयाइएको ?

आधारभूत शिक्षा

1. Which component of the School Area Development Program has the highest budget allocated?
Basic education

. बिकाश के को प्रतिफल हो ?
सिकाइ तथा परिपक्कता

2. What is the result of evolution?
Learning and maturity

. सिकाइले कस्तो परिवर्तनलाइ जनाउदछ ?

व्यबहार


3. What does the teaching indicate about change?
Behavior

. सन् १९८१ महासन्धि अनुसार कुन उमेर समुहलाई बालक भनेर परिभाषित गरिएको ?
१८ बर्षभन्दा मुनिका

4. Which age group is defined as a child according to the 1919 Convention?
Under 18 years

. शिक्षा विद हिल्वा टावाले पाठ्यक्रममा कति तत्व उल्लेख गरेका छन् ?
ओटा

5. How many elements are mentioned in the syllabus by Education with Hilwa Tawa?
– 7

. नेपालमा प्रचलित अक्षरांक प्रणालीमासीग्रेडको स्तरिक्रित अंक कुन हो ?
.
6. What is the standardized grade of ‘C’ in the alphanumeric system prevalent in Nepal?
– 2.0

. राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ सिप कार्यक्रम पहिलो बर्ष कति जिल्लाहरुमा सघन रुपमा लागु गरियो ?

जिल्ला


7. In how many districts was the National Early Learning program implemented in the first year?
 6 districts

. विधालय शान्ति क्षेत्र राष्टिय ढांचा एवम् कार्यान्वयन निर्देशिकामा कति ओटा कार्यनीति लिइएको ?
ओटा

8. How many strategies have been taken in the School Peace Area National Structure and Implementation Guide?
– 8

. विशेष शिक्षा परिषदमा कति जना सदस्य हुन्छन ?
१२ जना

9. How many members are on the Special Education Council?
– 12

१०. नेपालमा पहिलो पटक शिक्षण अधिकार पत्रको ब्यबस्था कहिले भयो ?
वि.. २०३३

10. When was the first time a right to education was arranged in Nepal?
B.S 2033

११. नेपालमा पारम्भिक शिक्षा निशुल्क कहिलेबाट भयो ?
– वि.. २०३१ फागुन १२ गते

11. since when was elementary education free in Nepal?
  B.S. 2031 Falgun 12

१२. कक्षा को पाठ्यभार कति हो ?
३९

12. What is the textual charge for Classes 4-5?
– 39

१३.  नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन् ?
जयस्थिति मल्ल

13. Who is the king in Nepal to start vocational education?
– Jayasthi Malla

१४. शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कहिले भयो ?
वि.. २०७३ असार १५

14. When was the Eighth Amendment to the Education Act?
– B.S. 2073 Ashad 15

१५. पाठ्यक्रमलाइ उदेश्यको रुपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान को हुन् ?
हिल्डा टावा

15. Who is the first scholar to interpret the syllabus as objective?
– Hilda Tava

१६. मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन् ?
जयस्थिति मल्ल

16. Who is the author of human jurisprudence?
Jayasthi Malla

१७. विज्ञान शिक्षा परियोजना कहिलेबाट शुरु भएको हो ?
सन् १९४८

17. When did the science education project begin?
A.D. 1948

१८. विधालय गणना दिवस कहिले मनाइन्छ ?
जेठ गते
18. When is School Counting Day celebrated?
– Jeshtha 7

१९. तिन चरणमा संचालन हुने शिक्षाको पेशागत विकास तालिम कति दिनको हुन्छ ?
३० दिनको  

19. How many days of professional development training does the three-phase education provide?
– 30 days

२०. दरवार हाईस्कुलको हालको नाम के हो ?
भानु मा.वि.

20. What is the current name of Durbar High School?
– Bhanu High School

२१. शिक्षा नियमावली २०५९ कहिले देखि लागु भयो ?
वि.. २०५९ जेठ १६

21.  Education Rules 2059 When Did It Begin?
– B.S. 2059 Jeshtha 16

२२. किताव तर्जुमा अड्डाको स्थापना कहिले भएको हो ?
वि.. १९६० बैशाख ३० गते

22. When was the bookstore located?
– B.S. 1960 Baishakh 30

२३. नेपालमा सर्वप्रथम टेक्लिकल स्कुल कुन ठाउँमा खुलेको थियो ?
वसन्तपुर

23. Where was the first technical school opened in Nepal?
– Vasantpur

२४. महावीर स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो ?
– वि.. १९९२ माघ

24. When was Mahavir School established?
B.S. 1992 Magha 8

२५. विश्वको पहिलो साइवर विश्वविधालय कहाँ खुलेको ?
जापानमा

25. Where is the world’s first seaworthy university opened?
In Japan

I hope, it is really help you for enhance some level of objective question from this post. If you want to other post related Teachers service commission’s exam, please comment below section. I will try to post fast. Thank you. 

Spread the love

1 thought on “25 Most Important Objective Question for Teachers service commission’s exam 2019”

  1. ५. शिक्षा विद हिल्डा टावा पाठ्यक्रममा कति तत्व उल्लेख गरेका छन् ?
    – ७ ओटा (सुधारिएकोसुधारिएको)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *